"Where children discover the best in themeselves"

Müfredatımız

Müfredat

Müfredatımız, akademik ve kişisel gelişimi teşvik ettiği bilinen Uluslararası Bakalorya (IB) programına dayanmaktadır. Öğrencilerimiz, IB’nin İlk Yıl Programı (PYP) müfredatının bir parçası olan Erken Çocukluk Programına katılırlar. Program, küçük yaş öğrencilerini kapsar ve sorgulamaya dayalı öğrenmeye güçlü bir vurgu yaparak hem sınıfta hem de dış dünyadaki bireyler olarak gelişimlerini teşvik eder. Program, özgüvenini teşvik eden, merakı teşvik eden ve sürekli etkileşimli oyun yoluyla problem çözme becerileri geliştiren geniş ve dengeli bir müfredattır.

Ayrıca High Scope Method ( Yüksek Kapsamlı Yöntem ) takip ediyoruz. Bu yöntem, materyalleri, doğayı, yaşıtlarıyla ve yetişkinlerle keşif ve etkileşime girme yoluyla Aktif Öğrenmeyi vurgular.